Captura de pantalla 2020-05-27 a les 11.39.44

Només es pot acudir al centre amb cita prèvia.

QUI POT SOL·LICITAR UNA CITA:

A partir de dia 8 de juny, l’alumnat de qualsevol curs d’ESO, batxillerat i Formació professional pot sol·licitar una cita per dur a terme tutories presencials d’orientació o de matèria als centres educatius

Només es poden sol·licitar en el cas que no es pugui resoldre per via telemàtica.

Aquestes tutories es podran realitzar de manera individual o amb un màxim de 12 alumnes.

Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. 

COM SOL·LICITAR CITA PRÈVIA:

Per sol·licitar una cita s’ha de fer, preferentment, per correu electrònic al professorat amb qui es vol fer la tutoria. Cal indicar el motiu de la sol·licitud i les dificultats que impedeixen fer-la de manera telemàtica. 

En el cas de no poder contactar amb el professorat, es pot fer arribar la sol·licitud al correu del centre () o telefonar a l’IES en horari de 8.00h a 14.00h (971 82 04 32).

La sol·licitud es resoldrà amb la comunicació del dia i hora de la cita o amb el motiu de la denegació.