Les proves del nivell B1 d'anglès pels alumnes matriculats al programa EOIES es duran a terme al nostre centre dia 2 de setembre de 16 a 19:30h.