ACOLLIDA 1r ESO (dijous 10 de setembre)

 

Les pesones tutores rebran l’alumnat nouvingut a l’entrada de l’institut, és molt important la puntualitat. L’acollida durarà 2 hores. 

Les reunions amb famílies són presencials, ha d’acudir un adult per alumne i hi haurà dos torns:

  • 1r torn: famílies dels 8 primers de la llista
  • 2n torn: famílies dels alumnes a partir del 9 de la llista.

 

 

Horari

Grup

Aula

Tutora

Reunió famílies PRESENCIAL

Dijous 10 setembre

1r TORN

Reunió famílies PRESENCIAL

Dijous 10 setembre

2n TORN

9.00 h

1r A

A1

Cati Mari Santandreu

17.00 h

19.00 h

9.15 h

1r B

A2

Joana M. Huguet

17.05 h

19.05 h

9.30 h

1r AB (1r G)

A3

Joana M. Melis

17.10 h

19.10 h

9.45 h

1r C

A4

Elisabet Gayà

17.15 h

19.15 h

10.00 h

1r D

A5

Esther Martínez

17.20 h

19.20 h

10.15 h

1r CD (1r H)

A6

Marina Aguiló

17.25 h

19.25 h

10.30 h

1r E

B1

Bel Rueda

17.30 h

19.30 h

10.45 h

1r F

B2

Jordi Santamaría

17.35 h

19.35 h

11.00 h

1r EF (1r I)

B3

Bea Garcerá

17.40 h

19.40 h