DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

PROFESSOR/A ATENCIÓ RESPONSABLES
ALUMNES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Joan Moragues Galmés
foto43

Dilluns 13:05-14:00

Dimarts 10:05-11:00

Tutor 3r B

Joan Umbert Mascaró
UMBERT MASCARO JUAN  Divendres 08:00-08:55 Cap de Departament de Tecnologia
Elena Gómez Abalos
Elena Gomez Abalos 

Dilluns 09:50-11:00

Divendres 12:10-13:05

Tutora 2n B
Cristina Matamoros Márquez
 Cristina Matamoros

Dimarts 12:10-13:05

Dimecres 09:50-11:00

Tutora 2n D