Dissabte es va publicar al BOIB la resolució de la Convocatòria de matrícula del programa EOIES.

El termini de matrícula és de dia 8 a dia 22 de març, ambdós inclosos.

La matrícula es farà online mitjançant Centrosnet, PERÒ la  documentació ha de ser lliurada a la coordinadora del programa.

Ana Maria Giménez Sanchis  abans de dia 26 de març.

Presentació amb la informació