Dissabte es va publicar al BOIB la resolució de la Convocatòria de matrícula del programa EOIES. El termini de matrícula és de dia 29 d’octubre a dia 16 de novembre , ambdós inclosos.

La matrícula es farà online mitjançant Centrosnet (full de matrícula) PERÒ la documentació ha de ser lliurada a la coordinadora del programa Ana Maria Giménez Sanchis abans del dia 19 de novembre.

INSTRUCCIONS