Calendari exàmens Setembre

Aquest és el calendari de la convocatòria extraordinària dels exàmens de Setembre  de 1r Batxillerat.

S’han de tornar a valorar els criteris d’avaluació valorats negativament a la convocatòria ordinària, mitjançant les activitats de recuperació i, si escau, els resultats de les proves extraordinàries. 

La qualificació de la matèria en la convocatòria extraordinària es farà tenint en compte tots els valors dels criteris d’avaluació i les ponderacions corresponents.

Desplaça cap amunt