Documents de Centre

Aquest Projecte Educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre i és, alhora, el compromís del centre amb la societat.

El projecte lingüístic de centre  és el document en què s’estableix el tractament de les llengües al centre.

El Pla d’Igualtat i Coeducació és el document, que dins del Pla de Convivència, recull el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació que tenen com a objectiu la implementació de la Coeducació i la Igualtat en la pràctica pedagògica de l’IES Porto Cristo.

És la programació anual del centre i concreta les actuacions per a cada curs a partir del projecte educatiu de centre.

El Pla Digital de Centre ha estat consensuat i desenvolupat pels membres encarregats de dinamitzar i millorar la Competència Digital Educatica del centre.

Desplaça cap amunt