Connexió WIFI al centre

COM CONNECTAR-SE AL WIFI DEL CENTRE AMB UN CHROMEBOOK?

1- Demana les credencials personals del wifi al tutor o tutora i guarda-les a un lloc on les puguis consultar.

2- Seleccionar la wifi “ec013371“.

3 – Canvia la informació de les graelles “Mètode de EAP” i “Certificat de CA del servidor” amb la informació que apareix a la fotografia.

4- Per finalitzar introdueix les teves credencials d’accés a l’apartat d'”Identitat” i “Contrasenya“. Opcionalment pots indicar al Chromebook que no guardi les credencials permanentment.

5 – Pitja el botó de connectar.

Nota molt important:

 • Quan deixeu d’emprar el dispositiu heu de pensar a oblidar la xarxa wifi. Si no ho feis, no podreu tornar a emprar les vostres credencials a cap altre dispositiu.
 • Les credencials només serveixen per connectar un únic dispositiu al mateix temps.

COM CONNECTAR-SE AL WIFI DEL CENTRE AMB UN ANDROID?

 1. Accediu a Aplicacions – Ajustaments – Connexions sense fils
 2. A Ajustaments Wi-Fi han d’aparèixer totes les xarxes sense fils detectades, entre les quals la del centre, de nom ec013371.

3. Fis clic sobre la xarxa ec013371 per establir la connexió.

4. Apareixerà un quadre de diàleg de configuració. Les opcions que s’han de triar es mostren a la figura següent. La identitat (nom d’usuari i contrasenya) la us la proveirà la tutora/tutor.

La fotografia pot esser diferent a la que us surt al vostre dispositiu. Però el més important és indicar:

 • Mètode EAP : PEAP
 • Autentificació de fase 2: GTC
 • Certificat: No validar
 • Usuari:
 • Contrasenya:

5. En haver completat la introducció d’informació heu de fer clic al botó Conectar.

Si les dades són correctes el dispositiu es connectarà a la Wi-Fi i això apareixerà indicat a la pantalla Ajustaments Wi-Fi tal i com es mostra a la figura següent:

COM CONNECTAR-SE AL WIFI DEL CENTRE AMB UN IOS?

 1. Cercar la xarxa wifi ec013371.
 2. Emplenar amb les credencials proporcionades.
 3. Connectar-se.
Desplaça cap amunt