Pla de matèries pendents

En aquest enllaç trobareu un resum de com recuperar les matèries pendents dels cursos anteriors, si és el cas.  Per a qualsevol dubte o aclariment posau-vos en contacte amb el professorat corresponent. 

Desplaça cap amunt